۱۱ تا از قدرتمند ترین لباس های بتمن در دنیای کمیک

آلفرد نگران اینکه بروس دارد از لحاظ فیزیکی به خودش فشار میآورد نیست، بلکه او از این نگران است که بروس در تصمیمش برای احیای بتمن، دارد روی توانایی فیزیکیاش کار میکند، درحالی که چیزهایی که قدرت و سوخت بتمن را تامین میکنند ، احساساتش هستند. قضیه پیچیدهتر از این حرفهاست که بروس بتواند با زدن لگدی به دیوار، قدرتش را به رخ بکشد. ضربانی که گاتهام تحمل کرده، عمیقتر از آن است که یک پارچه بتواند جلوی خونریزی آن را بگیرد. آن زمان بروس خشمش را فرو خورد و به نیروی قویتری تبدیل شد. چیزی که بتمن را به چنان نیروی قدرتمندی تبدیل کرد، وحشت درونی بروس بود. مرگی که همراه با شکستِ بروس در نقشهها و برنامههای خوبی که برای گاتهام داشت، او را به وحشت میاندازد. قهرمانی که برخلاف تصور ما، توسط غرور، اشتباه و خودخواهی آلوده میشد و هر لحظه ممکن بود تسخیر تمام وجودش توسط اهریمن درونش، او را به موجودی ترسناک تبدیل کند.

خرید لباس بتمن پسرانه

در فیلم تلاشِ با چنگ و دندانِ بروس برای رسیدن به روح و ذهنی یگانه، توسط صعودش از چاه شکلی تصویری به خودش گرفته است و نشان از مشکلاتی دارد که تا این حد در عمق وجودش رشد پیدا کرده که بیرون آمدن از آن، یا مرگ است یا زندگی؛ مرگی به بدترین شکل ممکن و زندگیای که به انسانی کامل و ایدهآل میانجامد.نولان در رابطه با عبور دادن بروس از اندوهاش، نسخهی سهمرحلهای خودش از مدل ۵ مرحلهای اندوه کوبلر راس را طراحی کرده است. صورت وحشتناک پنگوئن مانع از این نشد که این بازیگر، با گریم کامل راهی یکی از خرید لباس بتمن ارزان شعبههای استارباکس نشود. که اگر اینطور بود، با فیلم به مراتب کوتاهتری طرف بودیم و مهمتر از آن، بروس به قهرمانی کامل و همدردیپذیری تبدیل نمیشد و حماسهی شوالیهی تاریکی خیلی مسخره و بیحسوحال تمام میشد.آلفرد او را ترک میکند و این نشانهای از خروج آخرین باریکهی نور از درون بروس است.

لباس شلوار بتمن

بروس نیز به سادگی با بازگشت به زندگی عادی در کنار سلینا کایل که او نیز روح گمشدهی دیگری است که نیاز به شروعی تازه دارد، این قول را عملی میکند. سومین فیلم از سه گانه نولان که همگی برای دیدنش لحظه شماری می کردند و به دلیل درخشش فیلم سابق همگی انتظار یک شاهکار را داشتند اما به خوبی فیلم قبل نبود ولی راضی کننده بود.(به قول اقای ترابی:”فیلم های نولان در بدترین حالت قشنگ هستند”) و میرسیم به لباس: شاهد تغییرات انچنانی در لباس نبودیم و فقط یک سری خطوط جدید و تغییرات جزعی بروی لباس اعمال شده بودند. عمارت وین نقش همان غار بتمن را دارد، ولی برای بروس وین.

نتیجه اقتضاح شد ولی کار اینگونه شروع شد. بری از قبل به این نتیجه رسیده بود که به دوستان بیشتری نیاز دارد و پس از شنیدن این که بتمن به کمک او نیاز دارد، تمایل خود را برای همکاری نشان داد. هویت کوئسشن در طول زمان به چند نفر رسیده است اما محبوبترین آنها همان نسخه احیا شده اولی بود که پس از انتقال شخصیتهای چارلتون به انتشارات دیسی وارد دنیای اصلی دیسی شد. نسخه کاغذی از یک سند را بهطور گسترده در نمایشگاه ارتباطات ACM در سال ۱۹۹۳ منتشر شد.

پس از فشار و اصرار زیاد فندومهای دی سی مبنی بر انتشار لیگ عدالت نسخه زک اسنایدر، و پذیرفتن این موضوع توسط دی سی و وارنز برادرز و تأیید خبر منتشر شدن این فیلم در آینده، طرفداران سریال گاتهام نیز امیدوار شدند که بتوانند با حمایت، سریال محبوب خود را برای فصل ششم برگردانند. بنابراین بار زیادی بر دوش پتینسون برای موفقیت فیلم وجود دارد و عجیب نیست که او برای دیدن نسخه نهایی، وحشتزده بود. شاید چون بروس یک فرد عادی نیست که سیستم بقیه دربارهی او نیز صدق کند. این مثل پارچهای است که بر روی زخمی عمیق میگذاریم تا فرد آسیبدیده را به بیمارستان برسانیم. انتخاب جورج کلونی ستاره خوش سیمای سریال تلویزیونی «ER» برای ایفای رل مرد خفاشی و فرد جانشین ول کیلمر بهظاهر گزینش مناسبی بود، بخصوص که وی در انتقال از مدیوم تلویزیون به سینما در سال ۱۹۹۶ در فیلم «طوفان کامل» هم نمره قبولی گرفته بود و فاصله کمی تا بازی با «خارج از دید» کار پلیسی- جنایی درخشان سال ۱۹۹۷ استیون سودربرگ و از «غروب تا طلوع» فیلم فانتزی و پر تحرک سال ۱۹۹۸ رابرت رودریگز داشت، اما حضور او در «بتمن و رابین» محصول ۱۹۹۷ چنان تجربه ناموفق و در تضاد با روحیات و تخصصها و نشانههای شخصیتی کلونی بود که هم خود وی و هم سران برادران وارنر – کمپانی تهیه کننده فیلم – هنوز و بواقع ۲۳ سال پساز اکران فیلم همچنان غصه و افسوس آن تصمیم را میخورند.

بین، بروس را در چاهی هولناک تنها میگذارد و اکنون بروس به آن خلوتی که لازم دارد، میرسد؛ دیگر نه بتمنی است، نه آلفردی و نه گوردونی.اینجا به همان نقطهای میرسیم که قسمت اول تحلیل را با آن تمام کردم. این درحالی است که در چرخشی ۱۸۰ درجه، شکستن کمر بتمن توسط بین، همان چیزی است که در طولانی مدت دور میزند و به خیزش دوباره و رستگاریاش ختم میشود. در اولین رویارویی بتمن و بین، خبری از بروس نیست. چیزی که شاید در زمان دیگری حقیقت داشته باشد، اما فکر میکنم در این لحظهی خاص اینطور نیست. بروس اما هنوز خیلی بیتجربه است و دلیل اینکه چرا راس الغول این شهر را انتخاب کرده است را آنطور که خودش فکر میکند، نمیداند. در شروع آن فیلم کاملا مشخص است که روح بتمن او را در برگرفته است و بروس زمانی به این موضوع پی میبرد که او و جوکر به پایان خط رسیدهاند و کار از کار گذشته است.

لباس بتمن برای بچه ها

صحیح همانطور که هیث لجر اهمیت اجرای شگفتانگیزش در شوالیه ظلمات چهره یی مختص از جوکر ارائه داد، دارای استعمال از یک گریم عالی، کالین فارل پنگوئن را به عنوان یک گانگستر در دنیای واقعی به تصویر میکشد؛ و بله زیاد وحشتناک به حیث میرسد. به همین دلیل، ما بروس را در هنگام تلاش برای بیرون آمدن از چاه، در سه وضعیت احساسی مختلف میبینیم. وضعیت بروس آیندهی این روزهای گاتهام را نشان میدهد. بروس خشمی که از بِین، خودش و وضعیت بدش سرچشمه گرفته را جمع کرده و از آن به عنوان سوختی برای پرواز به بیرون استفاده میکند. اینکه برادران نولان در این قسمت جای پردهی «فاجعه» و «شناخت» را عوض میکنند. در چشمانداز نولان از آلفرد، او فقط خدمتکار قدیمی خانوادهی وین نیست، بلکه نولان او را به انسانیترین عنصر نسخهی واقعگرایانهاش از دنیای بتمن، تبدیل کرده است. از همین رو، او کسی است که برای اولینبار تمهای مربوط به ترمیم روح را به میان میکشد.

اما خب، همهی ما میدانیم که بروس تنهای تنها نیست؛ با رفتن آلفرد، بروس رو به سمت بتمن میچرخاند و درحالی که کسی نیست تا جلوی او را بگیرد، او بیش از پیش پشت شنل خفاش مخفی میشود و بهطرز بیملاحظهای به سمت نبردی احمقانه با بین میرود. گوش بروس بدهکار نیست. اما اکنون روح بروس در حال پوسیدن است و با توجه به مرگ ریچل، او راهی به سوی نور نمیبیند. توجه داشته باشید که پس از شستشو لباس می توانید آن را آویزان نمایید و امکان گشاد شدگی در این روش شستشو وجود نخواهد داشت. توجه کنید، تمام اینها درحالی است که هنوز بین (Bane) از راه نرسیده است. زمانی که آلفرد در آغاز «شوالیهی تاریکی» از «دانستن محدودیتها» میگوید و زمانی که ریچل عشق دوران کودکیاش را به این دلیل که بروس هرگز موفق به ترک کردن بتمن نخواهد شد تنها میگذارد، میدانیم که بدترین روزهای بروس هنوز در راه هستند.

شاید اولینباری که «شوالیهی تاریکی» را دیدیم، با خودمان گفتیم: «آخیش بتمن همه رو نجات داد! اما همهی ما میدانیم آن کودک ترسیده چگونه ترساش را تبدیل به قدرت کرد و حالا بروس باید باری دیگر این کار را انجام دهد. یکی از بهترین چیزهایی که باعث شهرت این شخصیت در بین مردم شد، شوخ طبعی، هوش و مهارت های مبارزه بالای اوست که شرورها را شکست می دهد و بر خلاف دیگر ابرقهرمانان، قدرت های فوقالعاده ای ندارد و بسیار هم ثروتمند است. همانطور که در بخش قبل هم به آن اشاره شد بهترین شیوه خرید کردن لباس قهرمانان بتمن را می قدرت دکان های اینترنتی دانست چرا که اصلی مراجعه به این دکان ها می توانید لیست کاملی از اشکال لباس های بتمن را تماشا نموده و از دربین تنوع محصولی بالا جدیدترین لباس بتمن آیتم عشق خود را خریداری نمایید. همانطور که در بخش قبل نیز به آن اشاره شد بهترین نحوه خرید کردن لباس قهرمانان بتمن را می اقتدار فروشگاه های اینترنتی دانست چرا که حساس مراجعه به همین فروشگاه ها می توانید لیست کاملی از گونه های لباس های بتمن را مشاهده نموده و از در میان تنوع محصولی بالا جدیدترین لباس بتمن مورد عشق خویش را خریداری نمایید.

یکی از کمبودهای بروس این بوده که هرچند دلسوزانه، اما همیشه از بالا به آنها نگاه میکرده. شاید گاتهام بعد از اتفاقات جوکر، به شهر قانونمداری تبدیل شده باشد، اما این پیروزی دوام چندانی نخواهد داشت. اما اتفاقات «شوالیهی تاریکی» و سیل خروشان آتشی که جوکر روانهی خیابانهای گاتهام کرد، مثل یک دور برگردان عمل کرد. اما عواقب واقعی اشتباهات بروس در «شوالیهی تاریکی» تازه در «برمیخیزد» است که سر از تخم در میآورند. بین اما برخلاف ما خبر ندارد بروس در چه آشوبِ روانی سختی دست و پا میزند. کافی است به سایت ما سر بزنید و لباس و تجهیزات بتمن را در هر سایزی خریداری کنید. کاملا در هنرنمایی کین میتواند ناراحتی یک پدر در دیدن سقوط فرزندش در تاریکی را حس کرد. در اینجا باید کاری که نولان و مایکل کین در پرداخت آلفرد و افزایش بار احساسی این شخصیت کردهاند نیز تحسین کرد. گری اولدمن در نقش James Gordon و مایکل کین در نقش آلفرد ظاهر شدهاند.

کلر فولی ، مگی گییا و پیتون لیست در نقش آیوی پپر / پویزن آیوی در این فیلم شاهد چگونگی تبدیل شدن آیوی کوچک به پویزن آیوی هستیم. یکی از بهترین مراکز فروش لباس طرح بتمن را می توان فروشگاه پرشین خرید دانست که با مراجعه به این فروشگاه می توانید لیست کاملی از انواع لباس های بتمن را مشاهده نمایید. در میان انواع لباس ها با طراحی شخصیت های سینمایی و تلویزیونی می توان به لباس بتمن اشاره کرد که طرفداران زیادی مخصوصا در بین کودکان دارد. یکی از انتخاب های شما برای تزئین حتما باید استند یا بنر تم بتمن باشه که با رنگ های جذاب مشکی و زرد فضای انیمیشن رو برای بچه ها بازسازی کنه.

قیمت لباس بتمن

بعضی از والدین نمیتوانند این موضوع را درک کنند و میگویند: «مگه میشه بچه نتونه شلوار بپوشه؟ ست لباس های بتمن را می توان بهترین انتخاب برایتان دانست چرا که با خرید این ست فرزندتان حس این را خواهد داشت که به یک بتمن تبدیل شده است و بی شک حس خوبی نیز خواهد داشت. برای کودکان کم سن و سال خرید ست هایی که نقاب پلاستیکی دارند اصلا گزینه خوبی نیست. یکی از زیباترین معانی بتمن هم همین است؛ اینکه ناتوانی به این معنا نیست که از تلاش دست بکشید، بلکه میتوان بر فراز آن بلند شد.برای مدتی بروس به این هدف رسید. ست 20 تکه نوزادی از جنس نخ و ضد حساسیت است و می تواند آرامشی خاصی برای کودک دلبند شما به ارمغان می آورد.این ست ها شامل : تی شرت آستین بلند، تی شرت آستین بلند دکمه دار، تی شرت آستین کوتاه ، تی شرت آستین کوتاه زیر دکمه دار، رکابی، شلوار، کلاه، دستکش، جوراب، شورت عینکی، پیشبند، تونیک، روانداز و روسری است.

پسربچه ای که یک شب سرد زمستانی با پدر و مادر خود که از سرمایه داران بزرگ شهر گاتهام و مالک کارخانه وین به شمار می روند، از سینما بازمیگردد و در طی یک حادثه آن ها را از دست می دهد. همانطور که در تصاویر لباس بتمن دخترانه مشاهده می کنید، اگرچه طراحی کلی را می توان به صورت پوشیدن دامنی روی بدن این ابرقهرمان تصور کرد، اما از محصولی به شکل شنل استفاده می کند و کمی جلوه را ایجاد می کند. پسری که دو مزرعهدار مهربان بزرگش میکنند و وقتی پا به سن میگذارد، ابرقهرمان و نجاتدهنده زمینی میشود که روزگاری پناهگاه او شده بود. از همین سو، بزرگترین تراژدی «برمیخیزد» این است که اگرچه بروس کارهای خوب بیشماری برای گاتهام کرده است، اما شهر تا وقتی که حال بروس خوب نباشد، بیمار خواهد ماند. اما تاثیر ناگهانی حضور بتمن در شبهای گاتهام روی مجرمان، به غرور انجامید.

مخصوصا اون لوگوی بتمن که انقدر قشنگه توی بعضی از لباس های دیگه بتمن دقیقا به همون شکل به کار رفته. برای به دست آوردن محصولات باکیفیت، بخش اعظمی از والدین می خواهند لباس های سفارشی بتمن را که قهرمانان روایت شبیه سازی شده اند، در اختیار فرزندان خویش قرار دهند. دنت، گوردون و خانوادهاش را به ساختمانی میبرد که ریچل در آن کشته شد. به همین علت، این سریال برای تمجید از او بازسازی شد. این بازی یکی از بهترین DLC های قسمت اول بازی اینجاستیس محسوب میشه و اولین بار در کمیک Elseworld’s Finest: Supergirl & Batgirl ظاهر شد که در آن که فلش یکی از عضو های جامعه عدالت (Justice Society) است. این لباس همانطور که گفتم بیشتر شبیه به لباسی زره ای و مقاوم است و نقاب فلش یک حالت آیرو دینامیک دارد و کمی مانند کلاه های دوچرخه سواران است.

تم بتمن هیجان و شگفتی خاصی برای پسربچه ها دارد و دو رنگ زرد و مشکی از رنگ های اصلی تم بتمن می باشند. این لباس در انواع سایز ها عرضه شده و به همین دلیل هم بچه ها و هم بزرگسالان می توانند از آن استفاده نمایند. از جمله خلاقیت تولیدکنندگان لباس استفاده از شخصیت های تلویزیونی معروف جهت طراحی انواع البسه می باشد که در استقبال خریداران از این محصولات تاثیر زیادی دارد. البته این لباش هیچ شباهتی به لباس های دیگه بتمن نداره.